Privacy statement

In dit Privacy statement willen we duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en dataverwerking. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met (persoons)gegevens. 

Uw gegevens
Door u te registreren voor dit summit, gaat u (de deelnemer) ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden en om u informatie te sturen over het summit. Alle (persoonlijke) gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG). Zonder uw expliciete toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken. Als u de gegevens die zijn vermeld als “verplicht” niet invult, kunnen we uw registratie niet voltooien. 

AI Summit Brainport verwerkt uw (persoons)gegevens doordat u deze gegevens aan ons verstrekt middels het invullen van het registratieformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken zoals: 

- Voor- en achternaam
- Bedrijfsnaam
- Email adres 

Waar gebruiken we uw gegevens voor?
De gegevens die we van u verzamelen worden gebruikt voor: 

  • Het verwerken van uw registratie
  • Het verwerken van uw betaling
  • Het waar mogelijk tegemoet komen aan uw wensen en behoeften
  • Alle correspondentie ten behoeve van de uitvoering van het congres 

Indien u akkoord gaat worden uw gegevens ook gebruikt om u op de hoogte te houden van toekomstige ontwikkelingen van het desbetreffende summit.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Persoonsgegeven worden op basis van de grondslag uitvoering overeenkomst en de grondslag toestemming verwerkt. 

AI Summit Brainport verwerkt uw persoonsgegevens met het volgende doel: We gebruiken de gegevens die u op de registratiepagina van een congres/ evenement invult om de voorbereiding, uitvoering en afhandeling van de bijeenkomst zo goed mogelijk en afgestemd op uw persoonlijke behoeften te realiseren. Uw naam (voor- en achternaam), bedrijfsnaam en eventueel opgegeven programma items waaraan u deelneemt worden vermeld op uw badge. 

Bewaartermijnen
AI Summit Brainport bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen (voorbereidingen, uitvoering en afhandeling afgestemd op uw persoonlijke behoefte) te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: 

  • Volgens de wet dienen financiële stukken en onderliggende documenten als bewijslast 7 jaar bewaard te worden. 
  • Alle overige gegevens worden tot 2 jaar na afloop van het congres bewaard.